Υποχρεωτική ανάρτηση στις επιχειρήσεις σήμανσης για συμμετοχή στο «myBusinessSupport»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗτης ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφασητων υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΕργασίαςΓΔΟΥ 134 (ΦΕΚ 2377 Β _ επισυνάπτεται στην παρούσα), όσες επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονταν στη γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για την χορήγηση αποζημίωσης που αφορά στο επίδομα των 534 ευρώ ή 300 ευρώ για τον μήνα Μάιο2020, υποχρεούνται να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο αφίσα Α3(υπόδειγμα επισυνάπτεται)στην επιχείρηση για ενημέρωση του κοινού.Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 5 αναφέρονται τα εξής:« Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας, διότι,σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ΚΥΑ, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, θα εκδοθεί απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση