Κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου από 6/11/2021

Σε συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠοικ69136
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5138), υποχρεούστε να αναρτήσετε με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε
εμφανές σημείο στα καταστήματά σας των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης,
συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του
καταστήματος.
Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε σχετικό Υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε, αφού το διαμορφώσετε ανάλογα με τα τ.μ. του καταστήματός σας.
Σε ότι αφορά το θέμα των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων, θα πρέπει να γίνεται
έλεγχος ταυτοπροσωπίας του πελάτη .
Χρειάζεται πολλή μεγάλη προσοχή απ’ όλους, καθώς στην περίπτωση μη αντιστοίχισης
των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στον πελάτη πρόστιμο
3.000 ευρώ και στην επιχείρηση πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15
ημερολογιακές ημέρες.
Μεγάλη Προσοχή στην τήρηση των μέτρων, δεδομένου ότι τα πρόστιμα είναι υψηλά.

Κανόνες Λειτουργίας της Επιχείρησης

Υποχρεωτική Χρήση προστατευτικής μάσκας.
Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται τα άτομα με ιατρικούς λόγους και
τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.
* Τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και τήρηση χωρητικότητας 1
ατόμου ανά 2 τ.μ.
* Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα
τοις 70% για την αντισηψία χεριών.
*Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

Επιτρεπόμενος αριθμός εντός του καταστήματος ……………….. ατόμων

Ο έλεγχος των κατωτέρω εγγράφων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ

Πριν την είσοδό σας στο κατάστημα παρακαλούμε για την επίδειξη ενός από τα κάτωθι:
* Ενεργό Πιστοποιητικό εμβολιασμού.
* Ενεργό Πιστοποιητικού νόσησης.
* Αρνητικό τεστ Covid-19 (PCR προ 72 ωρών ή rapid test προ 48 ωρών).
* Οι ανήλικοι 4 έως 17 ετών μπορούν εναλλακτικά να προσκομίζουν αρνητικό selftest προ 24 ωρών.

 

Σχετικό Υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε, αφού το διαμορφώσετε ανάλογα με τα τ.μ. του καταστήματός σας.

Υπόδειγμα 2

Αφήστε μια απάντηση