Ισχύς διατάξεων νόμου 4442/2016 περί καταστημάτων & επιχειρήσεων -επιβολή κυρώσεων

σχετ.

  •  α)  Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/07-12-2016- τεύχος Α) επιχειρήσεις
  •  β) κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ ) οικ.16228/2017 (ΦΕΚ 1723 /18-05-2017,τεύχος Β) των υπουργών :Εσωτερικών,Οικονομίας ,Υγείας ,Πολιτισμού & περιβάλλοντος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων ,σας υπενθυμίζουμε ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ισχύ ο Ν.4442/2016 και η Κ.Υ.Α. 16228/2017 των Υπουργών Εσωτερικών,Οικονομίας,Υγείας,πολιτισμού και Περιβάλλοντος,αναφρικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-καταστημάτων που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα ,θέλουμε να γνωστοποιήσουμε γιαμία ακόμη φορά ότι, η νομοθεσία είναι σαφής ως προςτον τρόπο υπολογισμού των προστίμων σε όσες επιχειρήσεις -καταστήματα παραβαίνουν τον ανωτέρω Νόμο.Έτσι έχει διαπιστωθεί η επιβολή προστίμων ικανών χρηματικών ποσών ,τα οποία δεν είναι δυνατόν να μην επιβληθούν εφόσον η Αστυνομική Αρχή (ή άλλος νόμιμος ελεγκτικός μηχανισμός) βεβαιώσει παράβαση.

Επειδή έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων απόεπιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αναφρικά με την εν λόγω επιβολή προστίμων,παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για την εφαρμγή του Νόμου, ο οποίος δεν μπορείνα ανασταλλεί με απόφαση κάθε Δήμου (ή Δημοτικού Συμβουλίου) αλλάισχύει πανελλαδικάτους τελευταίους μήνες.

Με την παρούσα ευκαιρία ,θέλαμενα υπενθυμίσετε στα μέλη σας ότι πρόστιμα επιβάλλονται και για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (αριθμός των τ.μ. που καταλαμβάνονται Χ τιμή μονάδος υπολογισμού μέτρου Χ 2 ) ή υπέρβαση του νομίμως παραχωρηθέντς χώρου.Ομοίως και για την παραβίαση των όρων χρήσης μουσικών οργάνων & μουσικής ,καθώς και για την μή νωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος ή και χρήσης μουσικής.

Στόχος μας είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής τόσοτων κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού μας και όχι η επιβολή προστίμων,που ενίοτε χρησιμοποιούνται από κάποιους άλλυς ως φοροεισπρακτικόςμηχανισμός.Δίνουμε βαρύτητα στην απρόσκοπτη διέλευση των πεζών στους πεζοδρόμους ,των οχημάτων στους δρόμους και την μή διατάραξη της κοινής ησυχίας κατά τις απαγορευτικές ώρες χρήσης μουσικής.Αναφορικά μετην εφαρμογή του Νόμου,επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός θα εφαρμόζεται και για τον λόγο αυτό οφείλετε να ενημερώσετε τα μέλη σας ,διότι άγνοια Νόμου δεν νοείται.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και συνεργασία.

 

Γεώργιος Φωτ.Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Αδειών Καταστημάτων

Αφήστε μια απάντηση